93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Llei de Voluntariat

portfolio7

El Govern estatal aprova la llei del tercer sector, aprova el passat 23 de gener. La finalitat d’aquesta llei,que s’anava treballant des de 2012, és dotar a les entitats d’estabilitat financera, per tal de que segueixin fent les labors socials que estan realitzant, donant la màxima confiança a més de fomentar la participació dels ciutadans en la gestió i avaluació dels serveis socials.

Per primera vegada una llei està dissenyada pel sector directament i expressa la importància del sector en el desenvolupament i execució de les polítiques contra la pobresa i l’exclusió social. En relació a això, el govern preveu l’aprovació en un termini màxim de 12 mesos, un programa d’impuls de les entitats del Tercer Sector que contindrà mesures per a facilitar les tasques de les entitats com a interlocutores entre ciutadania i Administració en polítiques socials.

www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10922.pdf