93 138 33 33info@facto.cat
Cat

|

Esp

Publicades les bases de la convocatòria de subvencions del Departement Departament de Treball, Afers Socials i Família per l'any 2017.

portfolio7

Ja s'han publicat les bases de la convocatòria de subvencions del Departement Departament de Treball, Afers Socials i Família per l'any 2017. Les línies d'aquesta convocatòria són:

A Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.

B Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social

C Programes i actuacions de suport a joves tutelats i extutelats

D Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protección internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.

E Suport a l'associacionisme juvenil

F Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano

G Programes de suport de serveis socials.

H Programes de suport a les famílies.

I Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.

J Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveissocials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, apersones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altresaddiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

K Programes i activitats per garantir els drets a persones lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per lluitar contra l'homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia.

L Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.

M Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.

O Prestació de serveis adreçats a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabilitat.

Q Suport a l'educació en el lleureR Atenció a persones sense llar en el seu procés de recuperació d'autonomia personal i vincles socials.

S Accions innovadores de caire preventiu adreçades a evitar l'exclusió social i facilitar l'empoderament de persones que es troben en situació de pobresa.

Recordeu que si necessiteu assessorament o acompanyament Facto Assessors ofereix serveis d'acompanyament en la recerca, elaboració, presentació i justificació de subvencions.

Bases:

Ordre TSF/39/2017, de 17 de març, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per la qual s'aproven les bases que han de regir la convocatòria ordinària de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.