KIT DIGITAL

Programa Kit Digital cofinançat pels fons Next Generation (EU) del mecanisme de recuperació i resiliència.

IMPLEMENTACIÓ DE ERP A TRAVÉS DE LA TECNOLOGIA DE CODI LLIURE ODOO

Gestió de processos

Des de Facto oferim els següents serveis a PIMEs o entitats de la mateixa dimensió (entre 10 i 50 persones empleades): 

Auditoria de processos

A la auditoria de processos avaluem com s’estan executant els procediments operatius de les empreses i entitats objectiu. D’aquesta manera analitzem com son i com seran els processos amb la nova eina (l’ERP), més centralitzada i automàtica, cercant punts de millora. El resultat és una major eficiència en el funcionament de les empreses clients.

Instal·lació, manteniment i formació d’ODOO

ODOO és una solució de gestió integrada ERP, de codi lliure. La seva missió és fer-vos la vida més fácil a través de la simplificació i digitalització de processos.

Consultoria de negoci i Business intelligence

A partir d’un anàlisi i visió integral del vostre projecte treballem en equip per a desenvolupar i implementar solucions amb resultats mesurables. No ens limitem només a resoldre problemes sinó que ens avancem a situacions que poden representar oportunitats o reptes per l’empresa client.

Gestió empresarial integrada

Acompanyem a les cooperatives, empreses i entitats al compliment de les obligacions comptables, fiscals i laborals integrant la informació de l’ERP. Aconseguint la visió necessària per a la creació i explotació d’informació rellevant pel seu negoci o activitat, i reduint traspassos d’informació entre aplicacions.

Implementacions a partir de 3.500 €.

Entre 90 € i 150 € de manteniment sense IVA, segons calgui una solució en un servidor compartit o un servidor específic.

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.

digitalizacio02

ODOO

PROCESSOS

VISIÓ INTEGRAL

BUSINESS INTELLIGENCE