Convocatòries de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa

Comparteix el recurs
Convocatòries de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa

Us fem difusió de dues convocatòries de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona i Barcelona Activa:

1) Per a la promoció i el reforç de l’economia social I solidària

✓ Enfortim ESS
✓ Per a entitats i empreses de l’ESS (incloent-hi les economies comunitàries i col·laboratives del procomú)

Modalitats previstes 2020:

A. Creació i consolidació
Creació i transformació de/en cooperatives.
Consolidació empresarial i escalabilitat.
Formació per a la millora de la gestió i obertura de noves línies de negoci.

B. Intercooperació
Intercooperació de 2n i major nivell
Intercooperació de 1r nivell

2) Per a l’Impuls socioeconòmic del territori (Impulsem el que fas)

✓ Projectes amb clau territorial
✓ Per a qualsevol persona física o jurídica amb un projecte de proximitat (ciutat, districte, barri, veïnat)

Modalitats previstes 2020:

1. EMPRESA AL TERRITORI
2. INNOVACIÓ SOCIOECONÒMICA I ESS EN SECTORS ESTRATÈGICS
3. FOMENT DE L’OCUPACIÓ DE QUALITAT AL TERRITORI
4. INNOVACIÓ SOCIAL DIGITAL ALS TERRITORIS
5. TURISME RESPONSABLE I SOSTENIBLE.
6. MODELS AGROALIMENTARIS SOSTENIBLES I CONSUM RESPONSABLE

Entre d’altres accions subvencionables, podeu utilitzar aquestes convocatòries per disposar de serveis de la nostra cooperativa. Us expliquem com.

Impulsem el que fas:

Ajuts de fins el 80% per a projectes que activen l’economia dels barris – Convocatòria 2020
Es busquen projectes arrelats al territori que fomentin l’emprenedoria i l’empresa, la innovació socioeconòmica, l’ocupació, la innovació social i digital, el turisme responsable i els models agroalimentaris sostenibles i el consum responsable.

Qui es pot presentar?

Us hi podeu presentar tant persones físiques com jurídiques: associacions, fundacions, micro i petites empreses, cooperatives, persones autònomes, etc.

Import de la subvenció

Podreu rebre fins al 80% del pressupost total del vostre projecte, amb un màxim de 40.000 euros d’import subvencionat.

Com i quan sol·licitar la subvenció?

Ja pots començar a preparar el teu projecte. El període de presentació de sol·licituds és de 30 dies naturals, a través del Portal de Tràmits. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual/ca/tramit/20170001261

També podeu demanar assessorament en aquest enllaç.

En properes dates us informarem d’una modificació de la convocatòria que suposarà una ampliació del pressupost disponible, així com que els projectes presentats hauran de tenir en compte, entre els seus objectius, l’abordatge de les conseqüències econòmiques de la Covid-19.

Enfortim l’ESS:

És una convocatòria de subvencions per promoure i reforçar l’economia social i solidària, per enfortir el vostre projecte amb subvencions de fins al 80%. Prioritzant la creació, consolidació i la intercooperació.

Per finançar què?

 • Impulsar mesures de sensibilització i difusió, impuls i visibilització com a model econòmic alternatiu.
 • Impulsar mesures per a la generació de noves iniciatives d’economia social i solidària a la ciutat.
 • Impulsar mesures de transformació de societats mercantils, econòmiques i associatives en entitats d’economia social i solidària que siguin generadores d’ocupació estable i sostenible.
 • Impulsar mesures per enfortir i millorar les iniciatives de l’economia social i solidària ja existents.
 • Impulsar mesures per millorar-ne l’articulació i la intercooperació.

Destinataris/àries

 • Entitats i empreses del tercer sector social
 • Societats cooperatives
 • Mutualitats
 • Societats laborals
 • Iniciatives d’economia comunitària i economia col·laborativa del procomú
 • Entitats universitàries i educatives de caràcter públic o privat
 • Entitats representatives i referents de l’ESS o de les finances ètiques
 • Entitats de segon i tercer nivell que contribueixin a l’assoliment del Pla d’impuls de l’economia social i solidària
 • Agrupacions de persones pel que fa a projectes d’economia social i solidària, concretament d’economia comunitària o col·laborativa de procomú que no estan formalitzats amb forma jurídica
 • Qualsevol persona jurídica amb un projecte de transformació en cooperativa

Modalitats de finançament

ÀMBITS TEMÀTICS MODALITAT IMPORT MÀXIM SUBVENCIÓ
A Creació i consolidació A.A CREACIÓ I TRANSFORMACIÓ: Creació de noves cooperatives i transformació d’altres formes jurídiques preexistents en cooperatives. 7.200 €
A.B CONSOLIDACIÓ: Consolidació empresarial i escalabilitat de les iniciatives d’economia social i solidària per enfortir-ne la viabilitat econòmica. 10.000 €
A.C

FORMACIÓ: Innovació i formació per millorar la gestió i l’obertura de noves línies de negoci.

C1. Formació grupal per a persones sòcies, treballadores i voluntàries de l’entitat.

C2. Despeses de matriculació de les persones de l’entitat en accions formatives externes.

C3. Pràctiques de les persones estudiants universitàries i de formació dual d’FP en entitats i empreses de l’economia social i solidària.

4.500 €
B Intercooperació B.A INTERCOOPERACIÓ DE SEGON NIVELL I SUPERIOR: projectes promoguts per entitats de l’economia social i solidària o de les finances ètiques de segon nivell i superior, que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS de Barcelona, i tinguin per destinatàries les seves entitats sòcies. 35.000 €
B.B INTERCOOPERACIÓ DE PRIMER NIVELL: projectes d’intercooperació promoguts per entitats i empreses de l’economia social i solidària que contribueixin al desplegament de l’Estratègia BCN 2030 ESS. 18.000 €
Com us podem acompanyar des de Facto?

Modalitat A

Aa) Podem acompanyar-vos en processos de creació o transformació a cooperativa des d’una perspectiva integral (societari, jurídic, pla econòmic financer, etc.)
Ab) Podem oferir-vos plans de viabilitat, plans estratègics per la vostra organització, recerca de finançament, anàlisi de situacions, implementació de sistemes de gestió empresarial (ERP,CRM) etc.
Ac) Podem oferir-vos tot tipus de formació especialitzada a les persones de les vostres cooperatives (gestió econòmica, fiscal, comptabilitat, finançament, processos, etc.)

Modalitat B

En les modalitats B us podem oferir plans estratègics, anàlisis de model de negoci, plans econòmics financers, estudis de viabilitat, implementació de sistemes de gestió empresarial (ERP,CRM)
Podeu trobar a Facto qualsevol servei de consultoria i gestoria vinculat al vostre projecte.

Cal destacar que els projectes presentats amb un pressupost de més de 20.000€ hauran de passar auditoria. En aquest sentit, Facto oferim un servei d’acompanyament i gestió de les justificacions on ens encarreguem de tot el procés per tal de facilitar la auditoria.

Si voleu més informació ens podeu contactar a través del nostre canal habitual info@facto.cat.

Vols subscriure’t al nostre butlletí?

Compartirem amb tu notícies del sector de l’ESS, actes, les nostres formacions i molt més!

Related Projects