Susana PobladorAssessora d'empresa integrada en el servei SAESS de Barcelona Activa