El cicle de subvencions

 In Uncategorized @ca

Una via de finançament per a les iniciatives de l’ESS és, sense cap mena de dubte, el finançament públic, i més específicament, les subvencions. Aquestes, a diferència d’ajuts o premis,  són una donació dinerària voluntària i eventual de caràcter modal i  receptícia destinada a promoure fins o activitats d’interès públic.

Des de Facto no recomanem comptar amb subvencions com a via principal de finançament. Hem de cercar maneres d’obtenir recursos pel nostre funcionament estructural, i en  tot cas, comptar amb aquesta via de finançament de forma complementaria per cofinançar algun dels nostres projectes, activitats o serveis.

Tingueu en compte que les cooperatives sense ànim, de lucre tenen el mateix tractament per part de l’administració que les entitats no lucratives.

 Les subvencions tenen un cicle de vida específic que cal conèixer i tenir present prèviament. SI contemplem aquests elements ens facilitarà la tasca:

Recerca: tenir clar quins són els canals de recerca i obtenció de convocatòries i calendaritzar. Molt recomanable construir un pla de finançament.

Presentació: revisar bé els terminis i formats de presentació, així com revisar les incompatibilitats i els criteris de valoració. És necessari tenir certificat digital.

Reformulació: en cas que ens resolguin favorablement una subvenció, si rebem menys ingressos dels sol·licitats és molt recomanable reformular, reajustar el projecte i pressupost als ingressos rebuts (així seran aquests els que justificarem)

Seguiment: no esperem a finalitzar el projecte per recollir documentació tècnica i econòmica necessària per acreditar el correcte funcionament del projecte. Podeu utilitzar eines com la segmentació comptable.

Justificació: haureu d’explicar el que heu fet i com heu executat el pressupost presentat. Cal que totes les factures que presenteu continguin les vostres dades fiscals correctes i els comprovants de pagament bancaris.

A Facto trobaràs serveis de suport a la recerca, gestió i justificació de subvencions. podeu contactar-nos a través de:  info@facto.cat.

Salut i cooperativisme!

Recent Posts

Leave a Comment